BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 147/14 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 32 Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Piszu, w następującym składzie:

- Bartłomiej Sienkiewicz          - przewodniczący

- Paweł Szczech                      - członek

- Mateusz Cieśluk                    - członek

§ 2.

Inwentaryzację sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej przeprowadzić według stanu na dzień 31 października 2014 roku i zakończyć do dnia 18 listopada 2014 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 5 lis 2014 08:03
Data opublikowania: środa, 5 lis 2014 08:36
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Ryszard Buczel
Artykuł był czytany: 1543 razy