BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 151/14 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:


1) Zduńczyk Urszula;
2) Świetlicka Elwira;
3) Ciborowska Aneta;
4) Buszyniewicz Alina;
zwaną dalej Komisją.


2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz utworzenia i prowadzenia magazynu w tym pozyskiwania i dystrybucji sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego i pomocniczego.


3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 10 grudnia 2014 r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 lis 2014 13:28
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 13:51
Opublikował(a): Magdalena Szyszkowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1428 razy