BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 152/14 BURMISTRZA PISZA Z DNIA 24 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

                       

 

              

 

                                    

 

 

 

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490/ zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych   we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 14/20,14/21,14/22,14/23,14/33, dla których   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr Nr OL1P /00019638/1,

 

w składzie :

 

 

 

1) Przewodnicząca komisji   - Ewa Żmijewska

 

2) Członek komisji               -   Grażyna Wnęta

 

3) Członek komisji               -   Ewa Banach

 

4) Członek komisji               -   Ewelina Machnacz

 

 

 

                                                      § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetargi   w dniu   28 listopada 2014 r.

 

                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2014 r.

 

                            

Data powstania: środa, 26 lis 2014 10:12
Data opublikowania: środa, 26 lis 2014 16:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 gru 2014 08:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy