BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 143/14 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę gruntu pod budowę skateparku w Piszu na dz. o nr geod. 431/57

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę gruntu pod budowę skateparku w Piszu na dz. o nr geod. 431/57 w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Mateusz Cieśluk – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2014 r.

 

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 gru 2014 10:48
Data opublikowania: czwartek, 4 gru 2014 15:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1304 razy