BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 163/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Św. Wojciecha, oznaczonej numerem działki 4/32, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00019562/7, w składzie:

 

 


1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewa Banach,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz,

 

4. Członek komisji – Ewa Szymańska,

 

5. Członek komisji – Ewelina Machnacz.

  

 

§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 18 grudnia 2014 roku.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 roku.

Data powstania: środa, 10 gru 2014 12:28
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 14:09
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1147 razy