BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 161/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w składzie:


1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Adam Rutkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.


§ 2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2014 r.


BURMISTRZ PISZA


/-/ Jan Alicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 gru 2014 12:37
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 14:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1240 razy