BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 166/14 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

                                  

 

 

 

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej   we wsi Jagodne, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 18/14 dla której   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00014179/0, w składzie :

 

 

 

1) Przewodnicząca komisji   - Ewa Żmijewska

 

2) Członek komisji               -   Grażyna Wnęta

 

3) Członek komisji               -   Marcin Ilewicz

 

4) Członek komisji               -   Ewelina Machnacz

 

 

 

                                                       § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg   w dniu   22 grudnia 2014 r.

 

                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2014 r.

 

 

Data powstania: środa, 17 gru 2014 07:41
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2015 08:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1443 razy