BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 169/14 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 481/36, 481/38 i 481/39 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Ewa Banach,
5.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 29 grudnia 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2014 r.


Data powstania: środa, 17 gru 2014 12:16
Data opublikowania: środa, 17 gru 2014 13:38
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1274 razy