BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 177/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

                    

 

 

 

           Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) zarządzam   co następuje:

 

 

 

                                                         § 1.

 

Powołuję   komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej   w obrębie Wąglik, gmina Pisz, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 242 i 243 dla której   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013702/9,

 

w składzie :

 

 

 

 

 

1) Przewodnicząca komisji   - Ewa Żmijewska

 

2) Członek komisji              -   Ewa Szymańska

 

3) Członek komisji               -   Marcin Ilewicz

 

4) Członek komisji               -   Ewelina Machnacz

 

5) Członek komisji                 -   Ewa Banach

 

                                                       § 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg   w dniu   30 grudnia 2014 r.

 

                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014 r.

 

                          

Data powstania: poniedziałek, 29 gru 2014 10:45
Data opublikowania: poniedziałek, 29 gru 2014 11:20
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sty 2015 07:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1587 razy