BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/14 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych nr działek: 18/13, 18/15, 18/16 i 18/17 dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 21 lutego 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2014 r.

Data powstania: wtorek, 13 sty 2015 09:44
Data opublikowania: wtorek, 13 sty 2015 13:01
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1264 razy