BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/388/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”, zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuje się gminną komisję do rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie dotyczącym usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz w składzie:

1. Dorota Wlazłowska – przewodnicząca

2. Monika Tykocka - członek

3. Agnieszka Kręciewska - członek

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2015 r.Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lut 2015 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lut 2015 16:30
Opublikował(a): Dorota Wlazłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1909 razy