BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 175/14 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie

nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Łupki, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym

działki 38/2, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013699/4,

w składzie:

 

1) Przewodnicząca komisji – Ewa Żmijewska,

2) Członek komisji - Grażyna Wnęta

3) Członek komisji - Marcin Ilewicz

4) Członek komisji - Ewelina Machnacz

2) Członek komisji - Ewa Szymańska

 

§ 2

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 29 grudnia 2014 r.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2014 r.

 

Data powstania: wtorek, 17 lut 2015 15:09
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2015 15:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1247 razy