BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a   w zw. z art. 5 ust. 5 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. odwołuję Panią Jolantę Cecylię Lubecką ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu w związku ze złożoną rezygnacją.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2015 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ Andrzej Szymborski

Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 15:27
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 16:11
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1760 razy