BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 142/15 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działek 479/2 i 483/2 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00012764/4, w składzie:

 

   1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
  2. Członek komisji – Agnieszka Piątek,
  3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 10 grudnia 2015 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 08:19
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2015 10:17
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy