BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 68/16 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) zarządzam co następuje:

§ 1


1. Po sprawdzeniu zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) opracowania taryf i weryfikacji kosztów pod względem celowości ich ponoszenia przyjmuje się wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu dotyczący zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz na okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Piszu w sprawie zatwierdzenia taryf przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piszu.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2016 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 08:41
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 09:48
Opublikował(a): Adam Rutkowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1153 razy