BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 105/16 Burmistrza Pisza z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Szczechy Wielkie gmina Pisz, oznaczonej nr działki 127/265, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00026497/2, w składzie:

 

  1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

  2. Członek komisji – Agnieszka Kowalczuk,

  3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 11 sierpnia 2016 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2016 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2016 11:37
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2016 11:39
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1205 razy