BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 178/16 Burmistrza Pisza z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Bogumiły gmina Pisz, oznaczonej nr działki 108/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013744/5, w składzie:

 

  1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

  2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

  3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§ 2.

 

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 6 grudnia 2016 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.

 

Data powstania: czwartek, 8 gru 2016 14:41
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2016 14:44
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1060 razy