BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 185/16 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1) Urszula Zduńczyk;

2) Elwira Świetlicka;

3) Aneta Ciborowska;

4) Krzysztof Mukosiej;

zwaną dalej „Komisją”.

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert złożonych w ogłoszonym przez Burmistrza Pisza otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej obejmującego prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Komisja dokona oceny ofert i przedstawi Burmistrzowi Pisza protokół w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2016 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 12:29
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 17:00
Opublikował(a): Piotr Syta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy