BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 188/16 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

            Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych nr działek: 481/36, 481/38 i 481/39 dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00013021/1, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,

 

2. Członek komisji – Ewelina Machnacz,

 

3. Członek komisji – Marcin Ilewicz.§ 2.

 

 

 

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2016 r.

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:47
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 15:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 971 razy