BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 maja 2007

Wiadomości

Naczelnik Wydziału - Vacat

Zmiana organizacji Urzędu Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Cmentarze wojenne Gminy Pisz - na piątkę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 maja 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 maja 2007

Wiadomości

Naczelnik Wydziału - Vacat

Zmiany organizacyjne w urzędzie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Samodzielnego stanowiska pracy ds. Informatyki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 maja 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja w wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 maja 2007

Wiadomości

Urząd Miejski w Piszu

Objęcie stanowiska przez Naczelnika Wydziału SOPiT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/6/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/6/07 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7331/III/6/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7331/III/6/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2007

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 maja 2007

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E ZPN-7331/III/2/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E ZPN-7331/III/2/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2007

Wiadomości

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maja 2007

Wiadomości

Wykaz osób

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-13/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-13/07 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 maja 2007

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-32/05/06/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-32/05/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maja 2007

Wiadomości

usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maja 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE Z-7321/III, IX, XIII/06/07

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Z-7321/III, IX, XIII/06/07 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2007r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 62/07 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2007r - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maja 2007

Wiadomości

KONKURS NA "NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ" NA TERENIE GMINY PISZ W ROKU 2007 - edycja piąta

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS NA "NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ" NA TERENIE GMINY PISZ W ROKU 2007 - edycja piąta - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2007

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 27 maja 2007

Wiadomości

Zadania Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2007

Wiadomości

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-10/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-10/07 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-8/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-8/07 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzedzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzedzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-14/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-14/07 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-15/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-15/07 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-16/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-16/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2007

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7331/III/11/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7331/III/11/07 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/11/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/11/07 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7331/III/10/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7331/III/10/07 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7331/III/10/07

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7331/III/10/07 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/10/07

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z- 7331/III/10/07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian