BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Piszu przy ul. Kochanowskiego, oznaczonych nr działek 1459/28, 1459/29, 1459/30, 1459/31, 1459/32, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22912, w składzie:


1. Przewodniczący komisji: - Ewa Żmijewska,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
4. Członek komisji – Marcin Ilewicz.

§2.

Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 23 maja 2007 r.
§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2007 roku.

Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2007 10:29
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2007 11:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sty 2008 17:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1760 razy