BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
działki niezabudowanej położonej we wsi Bogumiły, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 134/2 o powierzchni 2.300m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13744,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 30 maja 2007r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2007r.

Data powstania: czwartek, 24 maj 2007 09:14
Data opublikowania: czwartek, 24 maj 2007 10:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2063 razy