BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej
położonej w obrębie Kocioł Duży gmina Pisz , oznaczonej nr 156/6 o pow. 3.254m2
w dniu 26 marca 2004r. w składzie :
1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Grażyna Wnęta
3.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 25 mar 2004 12:05
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2004 15:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2888 razy