BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 30/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 09 kwietnia 2004 r., na wydzierżawienie części działek oznaczonych
numerami geodezyjnymi : 162 i 148/14 o pow. ogólnej 14.999 m2,
położonych w Piszu przy ul. Wąglickiej, przeznaczonych do użytkowania
rolniczego, w składzie:

1.Przewodniczący komisji - Krzysztof Suwała
2.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3.Członek komisji - Grażyna Wnęta
4.Członek komisji - Ewa Żmijewska

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 26 mar 2004 11:17
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2004 13:16
Data przejścia do archiwum: niedziela, 11 kwi 2004 13:35
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1998 razy