BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Zdunowo , gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym 159 o powierzchni 6.000m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 13686 , w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 27 stycznia 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 6 sty 2006 10:17
Data opublikowania: piątek, 6 sty 2006 14:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2766 razy