BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Piszu w składzie:

1. Jarosław Turski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Bogdanowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Dariusz Zacharzewski – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.