BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) ustalam, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdzam następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) Miesięczna opłata stała za wodomierz i odczyt:
Ø 15-20 3,39 zł/ m – c
Ø 25 5,32 zł/ m – c
Ø 32 5,85 zł/ m – c
Ø 40 7,30 zł/ m – c
Ø 50 13,12 zł/ m – c
Ø 80 15,74 zł/ m – c
Ø 80/20 49,19 zł/ m – c
Ø 100 17,17 zł/ m – c
2) Za pobór wody
a) Grupa 1 – gospodarstwa domowe - 1,84 zł/m3
b) Grupa 2 – pozostali odbiorcy - 1,84 zł/m3
3) Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
a) Grupa 1 – gospodarstwa domowe - 3,51 zł/m3
b) Grupa 2 – pozostali odbiorcy - 3,51 zł/m3
2. Stawki określone w ust. 1 zawierają podatek VAT w wysokości 7%.
§ 2.
Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od 01.03.2006 r. do 28.02.2007 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2006 r.Data powstania: środa, 15 lut 2006 12:30
Data opublikowania: środa, 15 lut 2006 14:55
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2763 razy