BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 26, ust. 1 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Ryszard Serwatko,
2. Małgorzata Kowalczyk,
3. Dawid Listowski.

§ 2. 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz, zwanego dalej Konkursem.
2. Przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu nastąpi w terminie od 06 stycznia do 09 stycznia 2009 r.
3. Z przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do Konkursu, Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający ocenę poszczególnych obiektów wraz z propozycją przyznania nagród.

§ 3. Wszystkie prace Komisji Konkursowej odbywać się będą zgodnie z Regulaminem konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 167/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2009 r.
Data powstania: piątek, 9 sty 2009 14:33
Data opublikowania: piątek, 9 sty 2009 16:18
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2430 razy