BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Pisza z dnia 09 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Bogusława Dąbrowska - zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Kręciewska - członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 stycznia 2009 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: wtorek, 20 sty 2009 10:56
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2009 12:34
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2481 razy