BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Maldanin, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 50/1 o powierzchni 304 m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13235,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 23 stycznia 2009 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2009 r.

Data powstania: czwartek, 15 sty 2009 12:23
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2009 14:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2298 razy