BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 469/9 położonej przy ulicy Warszawskiej w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 469/9 położonej przy ulicy Warszawskiej w Piszu w składzie:

1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Karolina Piechowiak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2010 r.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 8 sty 2010 08:58
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2010 09:40
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2292 razy