BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I” w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Karolina Piechowiak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 11 sty 2010 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2010 16:38
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2283 razy