BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Karolina Piechowiak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adam Rutkowski – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2010 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 14 sty 2010 10:36
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2010 10:51
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2300 razy