BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2009

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lutego 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-60/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-60/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/59/08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/59/08/09 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/28/08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/28/08/09 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/57/08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/57/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obszary nieobjęte zagospodarowaniem przez Nadleśnictwo Pisz

Dodanie nowej wiadomości: Obszary nieobjęte zagospodarowaniem przez Nadleśnictwo Pisz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-61/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-61/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/376/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/374/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/373/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/375/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIII/377/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lutego 2009

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-63/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-63/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-62/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-62/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2009

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-4/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-4/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXI/364/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2009

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lutego 2009

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/66/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/66/08/09 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 lutego 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2009

Wiadomości

PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIA

Dodanie nowej wiadomości: PRAWIDŁOWE OŚWIADCZENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 4

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-64/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-64/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/1/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/1/09 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/26 /08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/26 /08/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2009

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 19 lutego 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/7/09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/5/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/5/09 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 19/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 33/09 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 32/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2009

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/8/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/8/09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-6/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-6/09 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/65/08/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/65/08/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Zezwolenie na ustawienie reklam i obiektów handlowych i usługowych w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jak uzyskać świadczenie z pomocy społecznej. - [Wszystkie zmiany]

piątek, 27 lutego 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na Strażnika Straży Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Strażnika Straży Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Komendanta Straży Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Komendanta Straży Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian