BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Na podstawie § 3 ust. 8 Zarządzenia Nr 18/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2009 ustala się, co następuje:

§1
Powołuje się Komisję opiniującą wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1. Zenon Bednarczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza,
2. Krystyna Kamka – przedstawiciel ZNP,
3. Szymon Werra – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

§2
Komisja zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§3
Komisję powołuje się na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2009 r.

Data powstania: środa, 4 lut 2009 13:33
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 14:59
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2106 razy