BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont parkingu przy ulicach Targowej i Pionierów w Piszu”, w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2009 roku.

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 15:08
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 15:13
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1866 razy