BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 22/09 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu”, w składzie:


1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Adrian Majkrzak – członek Komisji Przetargowej§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2009 roku

BURMISTRZ

/-/ Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2009 16:41
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2009 16:46
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2016 razy