BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 lutego 2009 r.

w sprawie powołania komisji do realizacji programu „Uczeń na wsi”.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Komisję do realizacji programu „Uczeń na wsi” w składzie:

1) Renata Dulisch;
2) Magdalena Kurkowska;
3) Bożena Czapska;
4) Rafał Grusznis.

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1 jest przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie, składanych przez osoby uprawnione do udziału w programie „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 lutego 2009 r.
Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 12:19
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 14:34
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2222 razy