BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 listopada 2012

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 listopada 2012

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopada 2012

Wiadomości

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 6 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 6 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.27.2012

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.27.2012 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na inspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na inspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na podispektora w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.26.2012

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.26.2012 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.22.2012 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.22.2012 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 98/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 98/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.6733.23.2012 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.23.2012 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 8 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 8 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 listopada 2012

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2012r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 listopada 2012

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XIX/271/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XX/273/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/274/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XX/276/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 listopada 2012

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DO SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopada 2012

Wiadomości

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.8.2012 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 151/11 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionego w uchwale w sprawie budżetu na rok 2004

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionego w uchwale w sprawie budżetu na rok 2004 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE o POSTANOWIENIU Z.6220.1.9.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o POSTANOWIENIU Z.6220.1.9.2012 - [Wszystkie zmiany]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2005 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 listopada 2012

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 169/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 169/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Pisza z dnia 05 kwietnia 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska - Apeluje o ostrożność!!!

Dodanie nowej wiadomości: Straż Miejska - Apeluje o ostrożność!!! - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 116/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2005r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 116/05 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2005r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 175/04 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2004r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 175/04 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2004r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 114/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 114/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XLIX/578/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie: nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionego w Uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowani aisę długu publicznego przedstawionego w Uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2005r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopada 2012

Wiadomości

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 listopada 2012

Wiadomości

Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopada 2012

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2012 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian