BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2005 r.

w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2005 roku
Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz § 3 zarządzenia nr 31/2004 Starosty Piskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w powiecie w 2005 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Podstawowym zamiarem działania w 2005 roku, w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, będzie doskonalenie istniejących struktur gminnych w przedmiotowym zakresie, we współpracy ze strukturami powiatowymi samorządu oraz organami administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i organizacjami pozarządowymi, a także przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań obronnych na okres zagrożenia lub wojny, w szczególności:

1) W zakresie zadań obronnych:
Aktualizacja planów i dokumentów obronnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań w razie podwyższania gotowości obronnej Państwa.

2) W zakresie zarządzania kryzysowego:
Zapewnienie zgodności oraz doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego, obejmującego Gminę Pisz, w szczególności instytucje i podmioty sektora publicznego oraz prywatnego, a także obywateli.

3) W zakresie obrony cywilnej:
Utrzymanie gotowości elementów obrony cywilnej do realizacji zadań zgodnie z opracowanymi planami obrony cywilnej.

§ 2.

Zasady i sposoby realizacji zadań, o których mowa w § 1, określa „Kalendarzowy plan działania w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie Gminy Pisz w 2005 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lut 2005 08:28
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2005 09:19
Data edycji: piątek, 11 lut 2005 00:00
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2826 razy
Ilość edycji: 1