BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Pisza z dnia 08 marca 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.. Trzcinowej
oznaczonej numerem geodezyjnym 1480/2 o powierzchni 759m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW
Nr 13027 ,
2/nieruchomości niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Miodowej ,
składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1347 i 1348
o powierzchni łącznej 895m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
3/nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Pogobie Tylne,gmina Pisz
oznaczonej numerem geodezyjnym działki 61 o powierzchni 200m2 , dla której w
Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 12698 ,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 17 marca 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 8 mar 2006 08:28
Data opublikowania: środa, 8 mar 2006 10:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2359 razy