BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie ust.1 i 3 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu w składzie:

1) Jarosław Turski – Zastępca Przewodniczącego
2) Barbara Damięcka – Sekretarz
3) Dariusz Zacharzewski – Członek


§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków Komisji Inwentaryzacyjnej określa Załącznik do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 marca 2006r. i należy nią objąć stan środków trwałych i wyposażenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Pisz.


§ 4
Inwentaryzację należy zakończyć do dnia 21 kwietnia 2006r.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2006 08:48
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2006 10:54
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2298 razy