BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie powołania zespołów spisowych
Na podstawie ust. 4 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu środków trwałych i wyposażenia używanego w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Pisz, w składzie:
1/ Ochotnicze Straże Pożarne w Liskach i Jeżach
a) Bartłomiej Sienkiewicz – przewodniczący
b) Stanisław Plona – członek

2/ Ochotnicze Straże Pożarne w Rostkach i Pogobiu Średnim
a) Marcin Ilewicz – przewodniczący
b) Henryk Skrodzki – członek

3/ Ochotnicze Straże Pożarne w Hejdyku i Wiartlu
a) Monika Stypułkowska – przewodniczący
b) Michał Andrzejczyk – członek

§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków zespołów spisowych określa Załącznik do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 marca 2006r.

§ 4
Arkusze spisowe z inwentaryzacji należy przekazać przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 kwietnia 2006r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2006 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2006 10:55
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2369 razy