BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 24/06 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
nieruchomości:
1/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1328 o powierzchni 639m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
2/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1332 o powierzchni 616m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
3/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1333 o powierzchni 631m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580 ,
4/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1335 o powierzchni 645m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580
5/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1336 o powierzchni 668m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580
6/działki niezabudowanej położonej w Piszu przy ul.Stefana Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 1338 o powierzchni 634m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 18580
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Ilewicz Marcin
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Żmijewska Ewa
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 30 marca 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 28 mar 2006 11:33
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2006 12:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2390 razy