BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołów spisowych
Na podstawie ust. 4 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 21/06 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2006r. w sprawie powołania zespołów spisowych wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie „b) Sylwester Giszczak – członek”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 31 mar 2006 12:15
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2006 16:27
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2391 razy