BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 53/06 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP I.”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej od m. Borki do m. Jeże, ETAP I,” w składzie:

1. Henryk Skrodzki – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Michał Andrzejczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Anna Bogdanowicz – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 22 cze 2006 09:42
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2006 09:44
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 2221 razy