BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 122/06

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 122/06
BURMISTRZA PISZA
Z DNIA 7 LISTOPADA 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie §8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108) zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu przy ul. 1 Maja oznaczonej nr działek 403/10, 417, 419, 420/7, 420/9, 420/11, 420/16 o łącznej pow. 2091 m2, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877 i działki nr 418 o pow. 671 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22909,

w składzie:

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa,
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 14 listopada 2006 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 9 lis 2006 08:01
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2006 08:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2006 08:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1656 razy