BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 124/06 Burmistrza Pisza z dnia 08 listopada 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na parterze budynku nr 1 , o powierzchni użytkowej
75,45m2 wraz z udziałem wynoszącym 75,45/355,70 części w nieruchomości zabudowanej
oznaczonej nr działki 112/2 o pow.319m2 ,objętej KW Nr 23894, położonej we wsi Łupki ,
gmina Pisz wraz z udziałem wynoszącym 49/104 w nieruchomości oznaczonej nr działki
112/3 o pow. 123m2 , objętej KW Nr 24546, zabudowanej budynkiem gospodarczym w
którym znajdują się dwa pomieszczenia przynależne do lokalu nr 5 , oraz z
udziałem 1224,5/4597 w działce oznaczonej nr 112/8 o powierzchni 2824m2 , objętej KW
NR 23896,
w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 17 listopada 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 9 lis 2006 08:01
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2006 08:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 sty 2007 11:21
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1685 razy