BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 143/06 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Lipowej , oznaczonej
numerem geodezyjnym działki 473/17 o powierzchni 122m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW Nr 13024 ,
2/ nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Rybackiej , oznaczonej
numerem geodezyjnym działki 486/2 o powierzchni 254m2 , dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13024 ,
3/działki niezabudowanej położonej we wsi Pogobie Średnie , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 180 o powierzchni 3.100m2 , dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13177 ,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 28 grudnia 2006r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: środa, 13 gru 2006 13:58
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 15:37
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2137 razy