BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/07 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2007r.

w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Pisz w 2007 roku
Na podstawie art.17 ust.7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), w związku z § 5 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, poz. 850) oraz § 3 zarządzenia nr 257 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w województwie w 2007 roku , a także § 3 zarządzenia nr 258 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2007 roku, zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Pisz w 2007 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan pozamilitarnych zamierzeń obronnych w Gminie Pisz w 2007 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wprowadza się do użytku służbowego „Plan szkolenia obronnego w Gminie Pisz w 2007 roku”, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 20 gru 2007 11:33
Data opublikowania: czwartek, 20 gru 2007 11:34
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 2675 razy